Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Funring

   

 1. Giới thiệu:
 • FunRing – Là dịch vụ Nhạc chuông chờ, cung cấp tính năng cho thuê bao lựa chọn những đoạn nhạc thay cho hồi chuông chờ thông thường.
 1. Tính năng:
 • Tải/Mua nhạc chờ FunRing: Khi đã đăng ký dịch vụ FunRing, thuê bao có thể Tải/Mua những bản nhạc chờ và lưu vào Thư viện nhạc chờ.
 • Copy nhạc chờ FunRing: sao chép nhạc chờ của thuê bao FunRing khác làm nhạc chờ của mình.
 • Tặng nhạc chờ FunRing: gửi tặng nhạc chờ cho thuê bao MobiFone khác.
 • Cài đặt nhạc chờ FunRing: cài đặt nhạc chờ mặc định, ngẫu nhiên, cài đặt nhạc chờ riêng cho các số điện thoại khác nhau, cài đặt nhạc chờ theo giờ.
 1. Giá cước:

STT

Nội dung

Mức cước (đã bao gồm VAT)

1

Cước Thuê bao Tháng

12.000 đ/30 ngày

2

Cước Thuê bao Ngày

1.000đ/ 01 ngày

3

Gói VIP tuần

3.000đ/ 07 ngày

4

Gói VIP tháng

10.000đ/30 ngày

5

        Tặng dịch vụ

12.000/30 ngày

6

Cước Tải (Mua) bản nhạc chờ

0-5.000đ/bài/30 ngày

7

Cước Sao chép bản nhạc chờ

8

Cước Tặng bản nhạc chờ

9

Cước Gia hạn bản nhạc chờ

 • Cước thuê bao Funring gia hạn ở chu kỳ tiếp theo được trừ tùy thuộc vào số tiền hiện có trong tài khoản của khách hàng như sau:

Mức cước

Thời hạn sử dụng tương ứng với mức cước trừ được

12.000đ

30 ngày

6.000đ

15 ngày

2.800đ

7 ngày

1.000đ

1 ngày

 • Cước gia hạn bài hát Funring được được trừ tùy thuộc vào số tiền hiện có trong tài khoản của khách hàng như sau:

Mức cước

Thời hạn sử dụng tương ứng với mức cước trừ được

5.000đ

30 ngày

3.000đ

30 ngày

2.000đ

15 ngày

1.000đ

10 ngày

 • Thuê bao Funring được miễn phí sử dụng tính năng Funring Me, để đăng ký, soạn DKF gửi 9224.
 1. Qui định trừ cước:
 • Đối với thuê bao trả trước: Cước dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính.
 • Với thuê bao trả sau: Cước dịch vụ sẽ được tính vào hóa đơn cước hàng tháng.
  1. Gói VIP:
 • Thuê bao đăng ký mới:
 • Trong chu kỳ cước, nếu hủy dịch vụ và đăng ký lại, hệ thống sẽ tính cước thuê bao như khi đăng ký mới.
 • Trường hợp tài khoản chính thuê bao không đủ tiền, thuê bao đăng ký gói VIP Funring, hệ thống ghi nhận đăng ký dịch vụ cho TB sử dụng miễn phí trong 1 ngày, sang ngày tiếp theo sẽ bắt đầu trừ cước lại với mức cước là 3.000đ/07 ngày và 10.000đ/30 ngày.
 • Thuê bao gia hạn dịch vụ:
 • Nếu trừ cước không thành công (do tài khoản chính không đủ tiền) hệ thống sẽ ghi nhận gia hạn và thực hiện trừ cước lại trong chu kỳ tiếp theo với giá cước: 3.000đ/07 ngày (Gói VIP tuần FunRing) và 10.000đ/30 ngày (Gói VIP Tháng Funring).
  1. Gói Funring 30 ngày:
 • Thuê bao đăng ký mới:
 • Trong chu kỳ cước, nếu hủy dịch vụ và đăng ký lại, hệ thống sẽ tính cước thuê bao như khi đăng ký mới.
 • Trường hợp tài khoản chính thuê bao không đủ tiền (TKC < 12.000đ) để đăng ký dịch vụ FunRing, hệ thống sẽ cung cấp cho thuê bao gói cước có thời gian sử dụng ít hơn với giá cước thấp hơn tương ứng. Nếu vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng dịch vụ miễn phí 01 ngày và áp dụng trừ cước thuê bao từ ngày tiếp theo theo cơ chế gia hạn.
 • Thuê bao gia hạn:
 • Khi kết thúc chu kỳ cước dịch vụ, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước gia hạn: 12.000đ/30 ngày.
 • Nếu trừ cước không thành công do tài khoản không đủ 12.000đ để gia hạn dịch vụ, hệ thống sẽ cung cấp cho thuê bao gói cước có thời gian sử dụng ít hơn với giá cước thấp hơn tương ứng. Nếu tài khoản không có đủ tiền ở mức cước thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng dịch vụ và hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại vào ngày tiếp theo.
 • Trong chu kỳ cước, nếu hủy dịch vụ và đăng ký lại, hệ thống sẽ tính cước thuê bao như khi đăng ký mới.
  1. Tải, Tặng, Sao Chép Nhạc Chờ:
 • Cước tải nhạc chờ là 0đ-5.000đ/bài/30ngày (tùy theo nội dung trên website http://funring.vn).
 • Cước tặng, sao chép nhạc chờ: 0đ-5.000đ/bài/30 ngày (tùy theo nội dung trên website http://funring.vn)
 • Trường hợp thuê bao tải bài hát nhưng tài khoản không có đủ tiền, hệ thống sẽ cung cấp cho thuê bao gói cước có thời gian sử dụng ít hơn với giá cước thấp hơn tương ứng. Nếu tài khoản không có đủ tiền ở mức cước thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng bài hát miễn phí 01 ngày và áp dụng trừ cước bài hát từ ngày tiếp theo theo cơ chế gia hạn.
  1. Gia hạn bản nhạc chờ:
 • Hệ thống sẽ tự động thực hiện trừ cước gia hạn bản nhạc chờ vào ngày hết hạn sử dụng của bài hát.
 • Nếu thuê bao không gia hạn sử dụng, hệ thống sẽ giữ bài hát trong thư viện nhạc chờ của thuê bao. Để được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ đó, thuê bao cần tải lại.
 • Nếu trừ cước thành công, thuê bao được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ thêm 30 ngày.
 • Nếu tài khoản của thuê bao không đủ tiền để gia hạn bài hát, hệ thống sẽ cung cấp cho thuê bao gói cước có thời gian sử dụng ít hơn với giá cước thấp hơn tương ứng. Nếu hệ thống vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng bài hát miễn phí 01 ngày và hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại vào ngày tiếp theo.
 • Khi thuê bao hủy dịch vụ, hệ thống sẽ xóa toàn bộ bài hát trong thư viện và các cài đặt của thuê bao. Để sử dụng dịch vụ, thuê bao phải đăng ký lại dịch vụ và thực hiện tải nhạc chờ, cài đặt lại.
 • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ: 
  1. Qua phương thức tin nhắn gửi đầu số 9224:

STT

Ứng dụng

Nội dung tin nhắn

1

Đăng ký dịch vụ:

 

 

Gói 30 ngày

DK

 

Gói cước 1 ngày

DKY_1

 

Gói VIP tuần

DKY_VIP7

 

Gói VIP tháng

DKY_VIP30

 

Gói 60 ngày

DKY_NC2

2

Tải/Mua bản nhạc chờ

 

Tải/Mua 01 bản nhạc chờ theo mã nhạc chờ và sẽ là bản nhạc chờ mặc định với 30 ngày sử dụng.

CHON_<mã nhạc chờ>

 

Tải/Mua 01 bản nhạc chờ để mở ngẫu nhiên.

CHON_<mã nhạc chờ>_NN

 

Tải/Mua 02 bản nhạc chờ Hai bản nhạc này sẽ được cài làm bản nhạc chờ mặc định.

CHON_<mã nhạc chờ 1>
_ <mã nhạc chờ 2>

 

Tải/Mua 02 bản nhạc chờ để chơi ngẫu nhiên.

CHON_ <mã nhạc chờ 1>_
<mã nhạc chờ 2>_ NN

 

Tải/Mua bài hát nhạc chờ theo tên bài hát 
Lưu ý: tên bài hát viết không dấu

CHON_<Tên bài hát>

3

Tặng và Nhận/Từ chối bản nhạc chờ

 

Tặng bản nhạc chờ 
Bạn có thể gửi tặng bản nhạc chờ cho các thuê bao MobiFone khác.

TANG_
<Mã nhạc chờ>_
<Số thuê bao nhận>

 

Tặng dịch vụ FunRing với số chu kỳ như sau: 1 ≤ Số chu kỳ ≤ 24

FR_
<Số chu kỳ>_
<Số điện thoại nhận>

 

Để nhận dịch vụ FunRing do thuê bao khác tặng

DONGY

 

Để từ chối dịch vụ FunRing do thuê bao khác tặng, bạn có thể soạn tin nhắn từ chối hoặc không trả lời trong vòng 12 giờ.

TUCHOI

4

Tìm kiếm nhạc chờ

 

Tìm kiếm nhạc chờ tuyển chọn 
Hệ thống sẽ gửi lại danh sách và mã số của Top 05 nhạc chờ do MobiFone tuyển chọn.

TOP

 

Tìm kiếm nhạc chờ mới cập nhật
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FunRing mới được cập nhật.

TIM_MOI

5

Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

 

Xem danh sách nhạc chờ mặc định
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin về các bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

MD

 

Xem danh sách nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

DS

 

Thiết lập nhạc chờ mặc định 
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản nhạc chờ mặc định.

DAT_<mã nhạc chờ>

 

Thiết lập nhạc chờ mặc định cho một số thuê bao.
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

DR_<mã nhạc chờ>_<số thuê bao>

 

Xóa nhạc chờ khỏi Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

XOA_<mã nhạc chờ>

6

Tính năng chơi ngẫu nhiên

 

Bật tính năng chơi ngẫu nhiên
Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

NN_BAT

 

Tắt tính năng chơi ngẫu nhiên
Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

NN_TAT

7

Đăng ký, hủy, tạm ngừng dịch vụ

 

Lấy lại mật khẩu

MATKHAU

 

Tạm dừng dịch vụ

TAMNGUNG

 

Kích hoạt lại dịch vụ

KICHHOAT

 

Hủy đăng ký dịch vụ

HUY

8

Đăng ký, hủy tính năng tự động gia hạn bản nhạc chờ

 

Bật tính năng tự động gia hạn 1 bản nhạc chờ

TDGH_<mã nhạc chờ>

 

Tắt tính năng tự động gia hạn 1 bản nhạc chờ

HUY_TDGH_<mã nhạc chờ>

 

Bật tính năng tự động gia hạn tất cả bản nhạc chờ trong thư viện

TDGH

 

Tắt tính năng tự động gia hạn tất cả bản nhạc chờ trong thư viện

HUY TDGH

9

Trợ giúp

HD hoặc TROGIUP

  1. Thao tác trên máy Điện thoại di động:

STT

Tính năng

Cách thao tác

 

Copy bản nhạc chờ

 

1

Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác, bản nhạc copy là bản nhạc chờ mặc định của bạn.

Bấm 1 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

2

Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và bản nhạc copy sẽ được chơi ngẫu nhiên.

Bấm 2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

  1. Truy cập website www.funring.vn
 • Thuê bao không cần đăng nhập để nghe thử nhạc chờ, tìm kiếm nhạc chờ, nhưng phải đăng ký và đăng nhập dịch vụ để thực hiện tải nhạc chờ, và sử dụng các tính năng cá nhân khác của dịch vụ.

Đăng nhập tài khoản:

 • Mật khẩu tài khoản Nhạc chờ -FunRingđược gửi đến sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Lưu ý: Sau khi đã là thuê baoFunRing, bạn đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu của dịch vụ FunRing.
 • Sau khi đăng nhập tài khoản dịch vụ Funring, bạn có thể sử dụng các tính năng, tiện ích của dịch vụ:
  • Thư viện nhạc chờ: Thông tin các bản nhạc chờ bạn đã tải về, các cài đặt phát nhạc chờ, thiết lập nhạc chờ.
  • Thông báo của tôi: Thông báo của hệ thống dịch vụ (các chương trình khuyến mại, thông báo khác về dịch vụ).
  • Gửi tặng dịch vụ: Tặng dịch vụ cho thuê bao khác.
  • Cài đặt nâng cao: Giúp bạn thực hiện các cài đặt nâng cao với các nhạc chờ đã tải về như thời gian phát, nhạc chờ cho thuê bao/nhóm gọi tới, tính năng Funring me…
  • Lịch sử giao dịch: Tra cứu lịch sử các giao dịch của bạn trên dịch vụ Funring
  • Thông tin tài khoản: Kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản bạn đã tạo, tính năng đổi mật khẩu, tắt tính năng Funring me, hủy dịch vụ.
  • Bạn quan tâm: Các bài hát, nghệ sỹ bạn đã bấm yêu thích trên website dịch vụ Funring
  • Thoát: Đăng xuất tài khoản trên website funring.vn
   1. Truy cập wapsite http:// funring.vn
 • Wapsite là phiên bản giao diện dành cho thiết bị di động của website http://funring.vn. Thuê bao có thể sử dụng tất cả các tính năng nghe nhạc, tải nhạc chờ, tìm kiếm nhạc chờ, xem bảng xếp hạng…. như trên website.
 • Đăng nhập dịch vụ Funring trên wapsite:
 • Khi truy cập wapsite http://funring.vn bằng 3G/4G, hệ thống sẽ nhận diện số thuê bao và hiển thị số điện thoại của bạn. Nếu bạn đã đăng ký thành công dịch vụ FunRing, hệ thống tự động đăng nhập, bạn có thể thực hiện tải bài hát và quản lý thư viện nhạc chờ ngay mà không cần phải qua bước đăng nhập.
 • Nếu truy cập wapsite http://funring.vn trên thiết bị di động bằng mạng wifi, bạn đăng nhập dịch vụ bằng số điện thoại và mật khẩu như trên website.
 • Nếu thuê bao chưa đăng ký dịch vụ Funring, để thực hiện các tính năng cài đặt cá nhân, thuê bao phải thực hiện đăng ký dịch vụ trước.
 • Sau khi đăng nhập, thuê bao có thể sử dụng tất cả các tính năng tương tự như trên website.

Sự khác nhau giữa FunRing và FunRing Me:

 • FunRing: khi người khác gọi điện đến bạn sẽ nghe được nhạc chờ do bạn lựa chọn thay cho tiếng tút tút thông thường
 • FunRing Me: khi bạn gói điện tới người khác, bạn sẽ nghe nhạc chờ do bạn lựa chọn thay vì nhạc chờ của người đó hoặc tiếng tút tút
 • Tính năng FunRing Me hoàn toàn miễn phí, dành cho thuê bao đã đăng ký FunRing. Soạn tin DKF gửi 9224 (miễn phí)